Frank Schmitz van Rabobank Rotterdam

Adviseur Facility Management

Over Rabobank:

Rabobank is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening.

Waarom gebruikt Rabobank Rotterdam Deskbookers?

We gebruiker Deskbookers in een pilot met onze leasewagenberijders. Hierbij willen we ze laten nadenken over hun mobiliteit zodat ze hier een andere invulling aan geven. Met Deskbookers willen we ze stimuleren om niet meer de spits in te rijden of teveel autokilometers te maken. Zoek een flexcenter in de buurt of spreek af op een flexcenter welke goed bereikbaar is.

Wat is jullie ervaring met Deskbookers?

Een mooi initiatief zodat medewerkers efficiënt met hun tijd om kunnen gaan. Het gebruik maken van een flexcenter bespaart tijd, vereist minder mobiliteit en is uiteindelijk kostenbesparend.

Aan wie zou u Deskbookers aanraden?

Ik zou Deskbookers aanraden aan organisaties die veel medewerkers onderweg hebben. Ook voor organisaties die zoeken naar alternatieve locaties om te kunnen werken, is Deskbookers een goede oplossing.