Randstad meest populaire flexwerkregio in Nederland

Door Deskbookers op 8 Januari 2014

Het begin van het nieuwe jaar is natuurlijk een ideaal moment om nog een laatste keer terug te kijken op de ontwikkelingen in 2013.

In deze blog gaan we in op het zoekgedrag van bezoekers op de Deskbookers website. We analyseren dit gedrag omdat het voor ons een van de maatstaven is die we gebruiken om de populariteit van flexibel werken in Nederland in kaart te brengen. Zo komen we te weten in welke steden het meest gezocht wordt naar een flexibele werkplek en welke locatie het meest populair is in Nederland.

Flexibel werken onverminderd populair in Amsterdam

Om een indruk te krijgen van de belangstelling voor flexibel werken op regionaal niveau, hebben we gekeken naar welke steden het meest populair zijn als zoekopdracht op Deskbookers. Hieruit blijkt dat de bezoekers van Deskbookers het meest op zoek zijn naar flexibele werkruimte in Amsterdam. Bijna 10% van de zoekopdrachten hebben betrekking op Amsterdam en onze hoofdstad is hiermee twee keer zo populair als nummer 2 Rotterdam (4,3%). Op de derde plaats vinden we Utrecht (3,9%), terwijl Nijmegen (3,0%) en Den Haag (2,9%) de top-5 volmaken.

HNK in Rotterdam meest populaire locatie

Als we het zoekgedrag van onze bezoekers verder uitsplitsen op locatie-niveau, dan zien we dat niet Amsterdam maar Rotterdam de meest populaire locatie heeft op deskbookers.com. In de afgelopen maanden is Het Nieuwe Kantoor in Rotterdam het meest bekeken door onze bezoekers. Bekijk hieronder welke locaties de top-10 van 2013 volmaken:

  1. Het Nieuwe Kantoor Rotterdam 0,37% van alle bezoeken
  2. Smart Business Center in Amsterdam 0,31%
  3. Flexkantoor Amsterdam 0,29%
  4. Strijp CS Eindhoven 0,25%
  5. Zaamen in Haarlem 0,23%
  6. De Framboos in Leiden 0,21%
  7. Color Business Center in Nieuwegein 0,21%
  8. Berlage Meet and Workspace in Amsterdam 0,21%
  9. Smart Business Center 013 in Tilburg 0,20%
  10. IT Performancehouse in Zwolle 0,20%

Veranderingen ten opzichte van 2012

Om bovenstaande cijfers in beter perspectief te plaatsen, is het goed om de situatie van de afgelopen maanden te vergelijken met de situatie van één jaar geleden. Hierbij zien we dat niet alleen de omvang van het aantal zoekopdrachten is vervijfvoudigd , maar ook dat de diversiteit van de zoekopdrachten sterk is toegenomen.

Daar waar in 2012 het overgrote deel van het zoekgedrag van deskbookers.com bezoekers gericht was op steden in de Randstad, zien we in 2013 een duidelijke verschuiving naar de rest van het land. In 2012 bestond de top-10 van meest populaire steden voor negentig procent uit steden gelegen in de Randstad. In 2013 is dit aandeel gezakt naar zo’n vijfenzestig procent. Hieruit blijkt dat steden in de randstad nog steeds populair zijn, maar ook dat er een duidelijke opmars te signaleren is van steden zoals Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Breda.

Een van de verklaringen hiervoor is dat het aanbod van flexweklocaties door het hele land sterk is toegenomen. Nog steeds beschikken steden buiten de Randstad gemiddeld over minder flexwerklocaties, maar daar waar in 2012 nauwelijks locaties te vinden waren in Limburg, Friesland en Groningen zie je dat dit aanbod langzaam aan is gegroeid in 2013.

In 2014 verdere regionalisering van flexibel werken

Deze trend waarbij flexibel werken steeds meer een landelijk karakter krijgt, zal in 2014 verder vorm krijgen. Bijna dagelijks komen er nieuwe flexwerklocaties bij en je ziet hierbij duidelijk dat op regionaal en lokaal niveau het aanbod van flexibele wekrplekken verder toeneemt.

Uiteindelijk is flexibel werken dan ook geen hype, maar simpelweg een nieuwe manier van werken die aansluit bij het huidige tijdsbeeld. We worden als werknemers mobieler en kunnen steeds gemakkelijker vanaf verschillende locaties werken.

Deel dit artikel

Inschrijven voor nieuwsbrief

Opmerkingen

Nieuwste artikelen