5 interessante feiten over Millennials op de werkvloer

Door Deskbookers op 1 Maart 2018

De generatie van Millennials, ook wel Generatie Y genoemd, maakt vandaag ongeveer één derde van de arbeidsmarkt uit. In 2025 zal dit tweederde zijn. In de aankomende 10 jaar, zal de cultuur van je bedrijf veranderen door de verwachtingen, waarden en behoeftes van deze groep. Dit verklaart ook de grote hoeveelheid aan berichtgeving van Millennials. Waarom verandert deze groep zoveel van baan? Is deze generatie daadwerkelijk minder loyaal? En denken ze meer aan zichzelf? Wat onderscheidt Millennials van andere generaties en wat vinden zij belangrijk binnen de arbeidswereld? Wij geven je 5 interessante feiten over actuele studies over deze generatie om je zo een overzicht te geven over jouw toekomstige werknemer. Daarnaast zullen wij aan het einde van dit artikel ook nog uitleggen wat je als bedrijf kunt doen om je Millennial werknemer voor je te winnen en te behouden.


Eis naar modern leiderschap


Accountants- en adviesorganisatie Deloitte ondervroeg ruim 7800 Millennials, in een bestaande arbeidsrelatie met academisch onderwijs over onderwerpen die verband houden met het thema ‘werk’. Millennials eisen modern leiderschap. Het welzijn van de werknemer is het meest belangrijke voor een Millennial. Volgens deze groep heeft de werknemer binnen het bedrijf de grootste prioriteit en als zij leidinggevende zouden zijn dan zouden ze de wensen en de behoefte van de werknemer voorop stellen. Volgens hen zijn veel leidinggevenden tegenwoordig vaak te veel gericht op hun eigen winst en persoonlijke erkenning en zijn ze niet altijd op de hoogte van de impact van hun acties op hun omgeving.



bron: Deloitte



Betekenis van de eigen activiteit

Het wordt steeds belangrijker voor jonge werknemers om een ​​positieve invloed uit te oefenen op hun werk en een zinvolle activiteit na te streven. Als je werk bijdraagt ​​aan het doel van het bedrijf, voel je je gemotiveerd. Zes van de tien millennials selecteren hun werkgever op basis van het strategische doel; dat wil zeggen het 'doel' van de organisatie. De verwachtingen en eisen van deze generatie vereisen gerichte strategieën en nieuwe manieren om hen aan te trekken en te motiveren. Leidinggevenden moeten zich opstellen als coaches die de ontwikkeling van medewerkers moet bevorderen. Daarnaast willen ze flexibele werkmogelijkheden om het privé- en beroepsleven in evenwicht te houden.



bron: Deloitte

Millennials zijn niet lui

Millennials worden vaak gezien als lui, maar de gegevens uit een peiling van de ManpowerGroup geven een ander beeld. Het kwalitatieve onderzoek onderzocht 19.000 millennials in 25 landen. Millennium medewerkers werken net zo hard als elke andere generaties - of zelfs nog harder. In Duitsland zegt 72% meer dan 40 uur per week te werken. Bijna een kwart werkt zelfs meer dan 50 uur per week. De Indiase millennials hebben, volgens hun eigen zeggen, de langste werkweek met 52 uur. De kortste wekelijkse werkuren worden door de Millennials uit Australië gemeld: ze werken gemiddeld 41 uur per week. In Duitsland heeft meer dan 17% van de respondenten twee of meer betaalde banen.


bron: ManpowerGroup



Verlangen naar stabiliteit


Een onderzoek door Allianz onderzocht Millennials uit China, Duitsland, India en de Verenigde Staten. In elk van deze landen werden 1000 werknemers geïnterviewd. Uit de studie bleek dat millennials de voorkeur geven aan veiligheid en stabiliteit. 80 procent van de Amerikaanse millennials geeft de voorkeur aan werk dat aan deze criteria voldoet, in plaats van werk dat wordt gekenmerkt door verandering en flexibiliteit. In Duitsland en China is dit 70 procent. Slechts één op de zes betaalde Millennials geeft de voorkeur aan verandering en flexibiliteit. Voor het grootste deel van deze generatie zijn frequente functiewijzigingen slechts een gevolg van de dramatisch veranderde arbeidswereld. De dagen zijn voorbij dat je ‘carrière’ betekende dat je voor één of twee bedrijven hebt gewerkt. Frequente wisselingen van beroep en werkgever zijn niets ongewoons meer. Veel van dit gedrag kan worden toegeschreven aan de aard van de arbeidsrelaties, die steeds onzekerder geworden is. Het resultaat is een steeds meer gefragmenteerde en onderbroken loopbaan.


 bron: Allianz



Werk-privé balans belangrijker dan salaris


Bijna driekwart van de respondenten wereldwijd (73 procent) zegt dat een baan die hen een goede balans tussen werk en privé geeft belangrijker is dan een hoog salaris. Dit was het resultaat van een onderzoek door het werkgever branding adviesbureau Universum. De enquête onderzocht meer dan 16.000 studenten en jonge werkende Millennials wereldwijd. De Millennials van onze Duitse buren zijn het erover eens: meer dan 81 procent is voorstander van een baan die een balans biedt tussen gezin en werk. Slechts 19 procent zegt dat een hoog salaris belangrijker is. Het belangrijkste aspect van de balans tussen werk en het privéleven is dat millennials voldoende vrije tijd hebben om hun eigen interesses na te streven. Meer dan de helft van de ondervraagden wereldwijd (57 procent) zegt dat. In Duitsland is het aandeel zelfs nog hoger. Voor 73% is de balans tussen werk en privéleven vooral belangrijk. Flexibele werktijden (63 procent) en compensatie voor overwerk (60 procent) zijn ook belangrijke elementen van het evenwicht tussen werk en privéleven voor millennials in Duitsland.


  bron: Allianz



Het is tijd voor bedrijven om hun HR-strategieën te heroverwegen.

De resultaten van de studie van ManpowerGroup laten zien dat de wereld van millennials zich steeds sneller ontwikkelt. Daarom verwachten ze een veelzijdige loopbaanontwikkeling in een veel sneller tempo. Millennials weten van zichzelf dat ze voortdurend moeten leren om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt - gedurende een veel langer werkleven. Ze zijn zelfs bereid om hun eigen geld en vrije tijd te investeren. Werkgevers moeten naar hen luisteren. Ze kunnen het zich niet permitteren om niet aantrekkelijk te zijn voor de volgende generatie. De relatie tussen werkgever en werknemer verandert. Werkgevers investeren steeds minder in de ontwikkeling van vaardigheden van hun werknemers en worden steeds meer consumenten van arbeidsprestaties.



bron: ManpowerGroup


Deel dit artikel

Inschrijven voor nieuwsbrief

Opmerkingen

Nieuwste artikelen