10 tips voor jouw coachsessie

Door Deskbookers op 22 Februari 2017


Sommige mensen zijn er huiverig voor, terwijl anderen een sessie zien als een lichtpunt van betekenis in hun carrière; coaching blijft mensenwerk. Een coachsessie kan van meerwaarde zijn wanneer je als coach aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit zijn principes zoals methodiek, benadering en duidelijkheid, maar ook randvoorwaarden, zoals omgeving en sfeer. Een sessie is bedoeld om ondersteuning en inzicht te krijgen in de eigen situatie en op basis van deze kennis de situatie te verbeteren. Met deze 10 tips voor jouw coachsessie ben je sneller in staat je doel te verwezenlijken.


1. Heet de klant welkom

De kennismaking met de klant is van cruciaal belang. Zonder de tijd te nemen de klant te leren kennen, zal het in het verdere proces ook ontbreken aan inzicht. Één van de belangrijkste behoeften van de mens is gezien en erkend worden. Wanneer je haastig kennismaakt en geen tijd neemt om te luisteren met gerichte aandacht, zal de klant zich minder blootgeven. Hierdoor zal het resultaat uit de coachingssessie ook niet naar tevredenheid zijn. Een welkom bestaat vaak uit een informeel praatje. Dit stelt de klant op zijn of haar gemak. Vergeet niet dat er veel klanten zijn die een coachingssessie beangstigend vinden, omdat ze bang zijn veel van zichzelf te moeten delen. Met een vriendelijk woord kun je deze zorgen al wegnemen. Een aangename ruimte levert een bijdrage aan een fijne sfeer.

2. Gebruik een gedegen methodiek of grondbeginsel

Coachen is en blijft mensenwerk. Het is balanceren tussen verschillende sociale aspecten, waardoor je als coach voelsprieten moet ontwikkelen om door te breken of subtiel een verandering tot stand kan brengen. Hoewel er een flink aantal coaches rondlopen die enkel op gevoel coachen, is het wel voornaam een visie te hebben. Dit helpt om beter de hulpvraag van de klant te kaderen. Je coaching moet dus een fundament hebben. Wellicht is je coaching op een verandermodel gestoeld, een behoeftepiramide of op een communicatief systeem. Het gebruiken van een methodiek of grondbeginsel typeert jou als coach, maar helpt je ook duidelijkheid te krijgen over de situatie van de klant. Zodoende kun je kaderen en komen tot een passende aanpak.

3. Geef vertrouwen

Wat is een sessie zonder vertrouwen? Veel coaches gebruiken een gelijkwaardige benadering. En met succes. Dit houdt in dat er geen hiërarchie bestaat binnen de sessie. De coach is deskundig, maar de klant in zekere zin ook. Daarom is het bijvoorbeeld nuttig om uit te spreken dat je het oordeel van de klant vertrouwt. Als er frictie ontstaat in de benadering is het namelijk erg lastig om de vertrouwensband in stand te houden. Het is ook zinvol om de ruimte hierop in te richten. Transparante ruimtes waarin doorkijk van buiten mogelijk is, kan er al voor zorgen dat de klant zich meer bekeken voelt.

4. Vraag door

'Vertel er eens meer over' of 'waar ben je naar op zoek?' zijn open vragen die uitnodigen om meer informatie te krijgen. Deze techniek heeft twee voordelen. 1. Met doorvragen krijg je meer informatie en daardoor meer zicht op de situatie. Er ontstaat een beeld van het handelingsrepertoire van de klant en meer inzicht in gemaakte reacties en keuzen. 2. De klant voelt zich prettig bejegend: er is iemand die oprecht interesse in zijn of haar situatie toont, zonder te oordelen. Dit versterkt het vertrouwen en heeft een positieve invloed op de uitkomst van de sessie.

5. Complimenteer

Het klink misschien gek, maar complimenteren is een effectieve manier om te coachen. Vergeet niet dat het vaak zeer persoonlijke verhalen zijn die de klant beschrijft. 'Dank je voor het delen' is dan eigenlijk een logische reactie. De klant te danken voor zijn of haar openheid of te complimenteren over een handeling ('dat heb je toen goed opgelost') is een bevestigende reactie. Hierin kun je tevens al heel strategisch het zwaartepunt leggen op de verandering die je voor ogen hebt. Doelen die bereikt worden dienen altijd bekrachtigd worden. Daarin zijn complimenten zeer doeltreffend.

6. Inspireer

Bij een 1 op 1 coachingssessie is het van belang dat persoonlijke vaardigheden en bewustzijn meegroeien naar bijvoorbeeld een meer invloedrijke plek in de samenleving of een organisatie. Een nieuwe situatie is vaak complex: andere zienswijzen, transformatie en een nieuwe omgeving. Als coach kun je een prettige plek creëren waarin je met elkaar kunt sparren. Het kost enige moeite de klant bewust te maken van eigen krachten, valkuilen, drijfveren en talenten. Inspiratie is een gegeven dat hierin belangrijk is. Door middel van inspiratie is het mogelijk om de klant beter naar zichzelf en de omgeving te laten kijken. Soms is dit ook gewoon huiswerk doen: oefeningen die in de nieuwe situatie getoetst kunnen worden en leiden tot nieuwe inzichten. Een ruimte kan hier tevens op afgestemd zijn. Door stil te staan bij het type klant dat je coacht kun je het interieur zo ontwerpen dat het stimulerend werkt voor de klantdoelgroep.

7. Wees geen adviseur

Sommige coaches hebben jarenlange ervaring. Alle antwoorden lijk je in pacht te hebben. Alles heb je al eens meegemaakt. Het gevolg hiervan is dat je de klant gaat adviseren in plaats van coachen. Je bent geen alwetend orakel dat pasklare antwoorden geeft, maar een coach die nieuwsgierig maakt en aanzet tot verandering van gedrag. Je dient je bezig te houden met de agenda van de klant. Een concrete tip is om bijscholing te volgen of het bestuderen van innovatieve technieken. Zo blijf je fris. Ook kan meelopen met een andere coach tot nieuwe perspectieven leiden.

8. Daag de klant uit

De coaches die succesvol zijn, zijn vaak coaches die uitdagen. Het is eenvoudig voor de klant om slachtoffer te zijn van zijn of haar leven, maar om uit de situatie te stappen heb je meer nodig dan een onderhoudend gesprek. Een coach dient dus in uitdagingen te voorzien. Prikkel de klant. Stel vragen. Schets hypotheses. Schenk aandacht aan wenselijke situaties. Uitdagingen werpen een drempel op, maar gezamenlijk met de klant kun je over deze drempel stappen. Na het behalen van het succes kun je ook samen de genomen stap vieren. Zonder uitdaging blijft de 1 op 1 situatie niet meer dan een leuk onderhoud.

9. Blijf professioneel

Er zijn talloze gunstige technieken in de benadering van de klant. Soms is de grens erg dun tussen vriendschap en coaching, maar dat is niet nodig. Een coach heeft een handelingsrepertoire en gedegen kennis van verschillende coachingstechnieken. Dit zijn middelen om de klant te ondersteunen. Hoe persoonlijk de situatie ook is, de coach moet professioneel blijven. Tips om professioneel te blijven: let op je woordkeuze, maak notities om het proces bij te houden, maak een dossier aan, zorg voor een passende, aangename afstand en geef alleen coaching op een afgesproken tijdstip. Een simpel aspect als kleding of de sfeer van de ruimte draagt ook al bij aan een professioneel karakter.

10. Zorg voor een goede ruimte

Een goede coachruimte is noodzakelijk. Je kunt niet coachen in een rommelhok of een lawaaierige ruimte. Een inspirerende ruimte, waar er privacy heerst, is een aangename plek voor zowel klant als coach. Privacy is belangrijk omwille van het persoonlijk karakter van het gesprek. Een representatieve werkomgeving zorgt al voor een prettige sfeer. Een prettige sfeer zorgt weer voor meer veiligheid en vertrouwen. Deze basisvoorwaarden zijn onmisbaar voor een goed coachingsgesprek. Een coachruimte moet voldoen aan een aantal voorwaarden, het is namelijk wenselijk als de ruimte een ruimtelijk gevoel geeft, veel (natuurlijk) licht biedt, rustig is en er geen sprake is van overprikkeling. Een inspirerende ruimte verhoogt de kwaliteit van het gesprek maximaal. Deskbookers is een bedrijf dat het belang inziet van dit principe. Deskbookers heeft een scala aan coach- vergader- en spreekruimtes die online te reserveren zijn. Deze ruimtes voldoen aan de hoogste eisen en ondersteunen zo elke coachingssessie. Bekijk het aanbod op de site.

Deel dit artikel

Inschrijven voor nieuwsbrief

Opmerkingen

Nieuwste artikelen